Israel - The Israel Foundation for Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis

More information
Phone number: 
+972 36421999
Fax number: 
+972 37441391

קרן ישראל עבור קוליטיס כיבית מחלות קרוהן (CCFI) נוסדה בשנת 1994 על ידי קבוצת הורים מסורים. זהו הארגון היחיד בישראל המספק תמיכה רציפה שירותים מקיפים חולי IBD ובני משפחותיהם. CCFI הוא וחבר של EFCCA (האירופית הפדרציה של קרוהן ועמותות קוליטיס). אנו חולקים את הידע והניסיון שלנו בינלאומי נוסף פעילותנו. הקרן משקיעה מאמצים רבים הדוגלת הרשויות זכויות החולה לְעוּמַת, אישי ציבור, ומוסדות. המטרה הסופית שלנו היא לשפר את איכות החיים של כל אדם בישראל, אשר מושפעת ממחלות אלה. אנחנו דואגים לספק סיוע אישי מיידי לחולי פרט להגשים את המטרות המקדמות את האינטרסים המשותפים של הקהילה שלנו. הקרן עוסקת בפעילויות להעלות את המודעות ולחנך את הציבור על IBD. אנו מאמינים מודעות זו יכולה לשפר את איכות החיים של אנשים בקהילות שלהם, כמו גם להפחית אפליה הקשורים למחלות.
 

Yokne'am Street
Tel Aviv-Yafo 
IL